Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Kim Huyên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn
Quận/huyện Huyện Đầm Dơi
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Hóa học, Sinh học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 574 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1693 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 568578 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này