Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Lê Doãn Hoàn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hoantt1
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Thuận Thành 1
Quận/huyện Huyện Thuận Thành
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Vũ Kim Phượng, Trần Thị Lan
Đã đưa lên 81 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 6516 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 7 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 25108 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này