Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Quang Sơn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyenquangson12
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Hưng Tây A
Quận/huyện Huyện Phú Tân
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Giới thiệu GV dạy giỏi cấp huyện năm 2010
Xác thực bởi Trương Hoàng Anh
Đã đưa lên 442 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2007 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 280602 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này