Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Kha văn Súng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học An Trạch B
Quận/huyện Huyện Đông Hải
Tỉnh/thành Bạc Liêu
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 65 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 363 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 49257 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này