Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên nguyễn thị mỹ việt
Giới tính Nữ
Đơn vị trường Tiểu học số 1 hương toàn
Tỉnh/thành huế
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 7 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 353 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2944 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này