Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên TRẦN THI SÁCH
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Vàm Đầm
Quận/huyện Huyện Đầm Dơi
Tỉnh/thành Cà Mau
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 45 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 864 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 28460 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này